24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 93. Yılında Geleneksel Olarak Düzenlediğimiz 20. Cumhuriyet Gecemiz 28 Ekim 2016 Cuma Saat 19.00’da Ramada Plaza Antalya - Carnaval Balo Salonunda Yapılacaktır.

Odamız Tarafından SMMM Yeterlilik Sınavları Ankara Otobüs ve Otel Organizasyonu Düzenlenmiştir

6736 Sayılı Kanun Gereği; 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (c) Bendi Kapsamında Çalıştırılan Sigortalılardan Kaynaklanan Borçlar için E-Sigorta Kanalıyla Yapılandırmaya Müracaat Edilebilmektedir

Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Verileri Değerlendirme konulu eğitim seminerimizin sunusu yayınlanmıştır.

Odamız ve Noterler Birliği tarafından düzenlenen E-İMZA VE KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) konulu bilgilendirme semineri Sunusu Yayınlanmıştır

Odamız tarafından 04.06.2014 tarihinde yapılan "Yeni KDV Tebliği ve KDV İadeleri" konulu eğitim semineri sunusu yayınlanmıştır...

2014 Yılı Satışları veya Gayrisafi İş Hasılatı 500 Bin TL ile 150 Bin TL Arasında Olan Bazı Mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti 01.10.2016 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır

BKK 2016/9153 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar

Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadî zaferlerle taçlandırılmadıkça payidar olamaz.

Mustafa Kemal ATATÜRK


Adres :

Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No:17 (07030)
Muratpaşa / ANTALYA

Telefon :

0242 238 63 74 (Pbx)

Faks :

0242 238 63 84

E-Posta :

asmo@asmo.org.tr

ASMO Restaurant

0242 238 44 10 (Direk Hat)
0242 238 63 74 (129 Dahili)