Başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin olarak, meslek mensuplarından ve odalardan gelen talepler dikkate alınarak; ilk etap eğitimler için 14 Kasım 2014 olarak belirlenen son başvuru süresi 30 kasım 2014 tarihine uzatılmıştır.

Eğitim ücretini ödeyen meslek mensuplarımız, herhangi bir belge ibrazına gerek kalmaksızın sadece www.ankusem.ankara.edu.tr adresindeki formu doldurarak on-line olarak başvuru yapabileceklerdir.

6552 sayılı Kanun İle SGK Prim Borçlarının Yapılandırılması ve Diğer Hususlar Hakkında Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Gelen Yazı Ekte Sunulmuştur.

Prim Borçlarının Yapılandırılması Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenmesine İlişkin Duyuru

Odamız ve Noterler Birliği tarafından düzenlenen E-İMZA VE KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) konulu bilgilendirme semineri Sunusu Yayınlanmıştır

Odamız tarafından 04.06.2014 tarihinde yapılan "Yeni KDV Tebliği ve KDV İadeleri" konulu eğitim semineri sunusu yayınlanmıştır...

Odamız Tarafından Düzenlenen Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme ve Özellikli Durumlar Konulu Eğitim Seminerinin Sunusu Yayınlanmıştır.

Odamız Tarafından Düzenlenen Gelir Vergisi ve Özellikli Durumlar Konulu Eğitim Semineri Sunusu Yayınlanmıştır.

15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan; Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39) 13 Kasım 2014 Tarih ve 29174 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ 12 Kasım 2014 Tarih ve 29173 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 23/10/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/33] Sayılı Kararı 01.11.2014 Tarih ve 29162 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

6552 Sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ekim 2014 Tarih ve 29152 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı

Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadî zaferlerle taçlandırılmadıkça payidar olamaz.

Mustafa Kemal ATATÜRK


Adres :

Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No:17 (07030)
Muratpaşa / ANTALYA

Telefon :

0242 238 63 74 (Pbx)

Faks :

0242 238 63 84