Odamız ve Noterler Birliği tarafından düzenlenen E-İMZA VE KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) konulu bilgilendirme semineri Sunusu Yayınlanmıştır

Odamız tarafından 04.06.2014 tarihinde yapılan "Yeni KDV Tebliği ve KDV İadeleri" konulu eğitim semineri sunusu yayınlanmıştır...

Odamız Tarafından Düzenlenen Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme ve Özellikli Durumlar Konulu Eğitim Seminerinin Sunusu Yayınlanmıştır.

Odamız Tarafından Düzenlenen Gelir Vergisi ve Özellikli Durumlar Konulu Eğitim Semineri Sunusu Yayınlanmıştır.

6639 Sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 15 Nisan 2015 Tarih ve 29327 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Elektronik Ortamda Beyanname Ve Bildirimlerin Verilmemesi Nedeniyle, Söz Konusu Beyanname Ve Bildirim Verilmeyen Dönemlere İlişkin Olarak Kanunun Mükerrer 355 İnci Maddesi Uyarınca Özel Usulsüzlük Cezası Veya 352 Nci Maddesi Uyarınca Usulsüzlük Cezası Kesilmeyecektir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumundan Türkiye Muhasebe Standartları Ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Hakkında 09.04.2015 Tarih Ve 29321 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Tebliğler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadî zaferlerle taçlandırılmadıkça payidar olamaz.

Mustafa Kemal ATATÜRK


Adres :

Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No:17 (07030)
Muratpaşa / ANTALYA

Telefon :

0242 238 63 74 (Pbx)

Faks :

0242 238 63 84

E-Posta :

asmo@asmo.org.tr

ASMO Restaurant

0242 238 44 10 (Direk Hat)
0242 238 63 74 (129 Dahili)