İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru

1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru

Odamız ile Okan Üniversitesi arasında düzenlenen protokol ile 2014 – 2015 Eğitim ve Öğretim Döneminde Uzaktan Muhasebe ve Denetim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı başlatılacaktır. Kayıt Dönemi Eylül ayının sonuna kadar olup, ilk grup programa Eylül ayı sonunda başlayacaktır.

İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi İlişkin Kanun Kapsamında ki yükümlüler Arasında Sayılan, Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile Finansal Piyasalarda Denetim yapmakla yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları tam yükümlü kapsamından çıkartılmıştır.

Odamız ve Noterler Birliği tarafından düzenlenen E-İMZA VE KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) konulu bilgilendirme semineri Sunusu Yayınlanmıştır

Odamız tarafından 04.06.2014 tarihinde yapılan "Yeni KDV Tebliği ve KDV İadeleri" konulu eğitim semineri sunusu yayınlanmıştır...

Odamız Tarafından Düzenlenen Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme ve Özellikli Durumlar Konulu Eğitim Seminerinin Sunusu Yayınlanmıştır.

Odamız Tarafından Düzenlenen Gelir Vergisi ve Özellikli Durumlar Konulu Eğitim Semineri Sunusu Yayınlanmıştır.

İş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) 11.09.2014 Tarih ve Mükerrer 29116 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

4/c Sigortalılarının Hizmet Birleştirmeleri Hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Duyuru

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.08.2014 Tarih ve 29094 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.08.2014 Tarih ve 29093 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadî zaferlerle taçlandırılmadıkça payidar olamaz.

Mustafa Kemal ATATÜRK


Adres :

Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No:17 (07030)
Muratpaşa / ANTALYA

Telefon :

0242 238 63 74 (Pbx)

Faks :

0242 238 63 84