31.10.2018 TARİH VE 287 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI (02.11.2018)

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287)ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YAPISI REVİZE EDİLMİŞTİR (02.11.2018)GÜNLÜK YAZARKASA Z RAPORLARININ BİLDİRİM SÜRESİ 01 OCAK 2019 TARİHİNE ERTELENDİ (31.10.2018)MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMA SÜRESİ 01 TEMMUZ 2019 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (27.10.2018)TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/271 (22.10.2018)

Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve EsaslarKREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMI (22.10.2018)Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 11/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[04/177] Sayılı Karar (17.10.2018)Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 162 (11.10.2018)Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) (10.10.2018)Türk Parası Kıymetini Koruma Hk. 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.10.2018)Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ (08.10.2018)5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 50 "Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı" (08.10.2018)Borçlanma Kayıtlarının Silinmesi Hakkında Genel Yazı… (08.10.2018)7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDAKİ ALACAKLARIN İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ15.10.2018 TARİHİNE UZATILMIŞTIR. (02.10.2018)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/158 (14.09.2018)

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Başvuru Yapmaları GerekiyorGİB DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU (26.09.2018)Süresi İçerisinde İşleme Alınamayan 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Talepleri (25.09.2018)SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMUNDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU (20.09.2018)7143 SAYILI YAPILANDIRMA 1’İNCİ TAKSİTİNİ SİSTEM HATASINDAN DOLAYI ÖDEYEMEYENLERE YENİ BİR İMKAN SAĞLADI (20.09.2018)6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (17.09.2018)