TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018/128) (12.07.2018)

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları2018/2. Dönem Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında (11.07.2018)Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501) (11.07.2018)Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 388) (11.07.2018)Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve KHK Değişiklik Yapılmasına Dair (KHK 700) (11.07.2018)SİGORTA PRİMİ TEŞVİK, DESTEK ve İNDİRİMLERDEN YERSİZ YARARLANANLAR HAKKINDA SGK DUYURUSU (06.07.2018)7103 SAYILI TEŞVİK PROGRAMLARI HAKKINDA SGK DUYURUSU (06.07.2018)2828 TEŞVİK PROGRAMLARI HAKKINDA SGK DUYURUSU (06.07.2018)E-TEBLİGAT UYGULAMASINDA CEZA KESİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA (06.07.2018)VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 500) (06.07.2018)GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 304) (06.07.2018)KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 19) (06.07.2018)MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 57) (06.07.2018)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 58)BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (06.07.2018)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 116) (05.07.2018)

Temmuz-Aralık 2018 Döneminde Kolalı Gazozlar ve Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarları2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler (05.07.2018)

3/7/2018 tarihli ve KVK-49/2018-3/Yatırım İndirimi – 35 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz) olarak tespit edilmiştir.Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) (04.07.2018)

04/07/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile; 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 115) (03.07.2018)

Bazı Tütün Ürünlerine Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Nispi Oranlar İndirilirken Asgari ve Maktu Tutarlar ArtırıldıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 114) (03.07.2018)

Bir Benden Bir Senden Teşvikinin Usul ve Esasları AçıklandıTÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018 - 113) (03.07.2018)

2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı