SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMUNDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU (20.09.2018)7143 SAYILI YAPILANDIRMA 1’İNCİ TAKSİTİNİ SİSTEM HATASINDAN DOLAYI ÖDEYEMEYENLERE YENİ BİR İMKAN SAĞLADI (20.09.2018)6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (17.09.2018)TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/158 (14.09.2018)

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Başvuru Yapmaları GerekiyorÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARI (10.09.2018)

Ödeme Kaydedici Cihaz Günlük Kapanış (Z) Raporlarında Yer Alan Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Elektronik Ortamda Aktarılmasına 1 Ekim 2018’de BaşlanıyorKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) (06.09.2018)VUK GENEL TEBLİĞ SIRA NO:486)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:499) (29.05.2018)MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:4) (29.05.2018)Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) (05.09.2018)Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) (04.09.2018)Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (03.09.2018)Sosyal Güvenlik Alacaklarının Ödeme Süresinin Uzatılması (01.09.2018)7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (31.08.2018)

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48)BİR SENDEN BİR BENDEN ÜCRET DESTEĞİ GENELGESİ (15.08.2018)Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kara (15.08.2018)

15/08/2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Büyük ve küçükbaş hayvanların, bu Kararın yürürlük tarihinden 10/9/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil), kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslimlerinde katma değer vergisi oranının % 1 olarak uygulanması sağlanmaktadır.DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU (15.08.2018)7146 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. (03.08.2018)

7146 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.7143 SAYILI KANUN BAŞVURU SÜRESİ 27.08.2018 PAZARTESİ GÜNÜNE UZATILMIŞTIR. (31.07.2018)ANTALYA VERGİ DAİRESİNDEN DUYURU (27.07.2018)GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİK UYGULAMASI - 2018/28 SAYILI SGK GENELGESİ (26.07.2018)