Davayı Açan Tarih Sayı Dava Konusu
Salih Karacan 01-12-2003 2002/5789 Serbest Muhasebecilik Ruhsatının Sınavsız Verilmesi