BAŞKA İLDEN ODAMIZA NAKİL TALEBİ

Başka bir ilde staj dosyası olan ve Antalya Odasına nakil gelmek isteyen adaylar,

 1. Antalya iline ait ikametgah,
 2. Nakil talebi dilekçesi,
 3. Nüfus Cüzdan fototkopisi

ile Odamıza başvuruları halinde nakil işlemleri yapılmaktadır. İlgi dilekçeye istinaden adayın dosyası Odasından istenmektedir. Dosya gelince incelenip, adaya telefonla geri dönülerek evrakları ve süreç hakkında bilgi verilmektedir. Bu nedenle dilekçede mutlaka iletişim bilgileri olmalıdır.

ANTALYA ODASI'NDAN BAŞKA İLE NAKİL

Adayın Odamızla yapması gereken bir işlem yoktur. Hangi ile nakil gidecekse o ildeki SMMM Odasına, o ile ait ikametgah ve dilekçe ile başvurmalıdır. İlgili Oda, adayın dosyasını bizden yazılı olarak istemekte ve Antalya SMMM Odası üst yazı ekinde kargo ile dosyasını göndermektedir.

 


 

İŞYERİ / MESLEK MENSUBU / ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

DENETİM ALTINDA STAJ(MESLEK MENSUBU SÖZLEŞMELİ)

 1. İşyeri değişikliği dilekçesi
 2. Staj Onay Belgesi(imzalı ve kaşeli, eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir)
 3. Tek Kişi Staj Belgesi(imzalı ve kaşeli, eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir)
 4. İşe giriş bildirgeniz(Meslek kodu muhasebe ile ilgili olacak)
 5. İşten çıkış bildirgeniz
 6. Stajyer değerlendirme formu(Kapalı zarfta gelecek, tarihler staj yaptığınız yerdeki başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak yazılacaktır.)
 7. Meslek Mensubunun vergi levhası
 8. Meslek Mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi(son  3 ay içinde alınmış, aslı olması gerekmektedir.)
 9. Şirketin vergi levhası fotokopisi
 10. Şirketin Genel İmza Sirküleri
 11. Şirketin ticaret sicil tasdiknamesi
 12. Şirketin faaliyet belgesi
 13. Şirket ile Meslek mensubu arasında e-birlik'ten yapılan imza ve kaşeli sözleşme(Meslek mensubu tarafından aslı gibidir onaylı)
 14. Şirket merkezini gösterir en son ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 15. Meslek Mensubu SMMM/YMM/Ltd. veya A.Ş ortağı ise şirketin imza sirküleri fotokopisi ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 16. Son dönem SGK aylık bildirgesi(adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aylık hizmet bildirgesi istenmektedir)

 

GÖZETİM ALTINDA STAJ(MESLEK MENSUBU BORDROLU)

 1. İşyeri değişikliği dilekçesi
 2. Staj Onay Belgesi(imzalı ve kaşeli, eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir)
 3. Tek Kişi Staj Belgesi(imzalı ve kaşeli, eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir)
 4. İşe giriş bildirgeniz(Stajyer ve Meslek Mensubunun/meslek kodu muhasebe ile ilgili olacak)
 5. İşten çıkış bildirgeniz
 6. Stajyer değerlendirme formu(Kapalı zarfta gelecek, tarihler staj yaptığınız yerdeki başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak yazılacaktır.)
 7. Meslek Mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak Üye Sicil Kaydı(son  3 ay içinde alınmış, aslı olması gerekmektedir.)
 8. Şirketin vergi levhası fotokopisi
 9. Şirketin Genel İmza Sirküleri
 10. Şirketin ticaret sicil tasdiknamesi
 11. Şirketin faaliyet belgesi
 12. Şirket merkezini gösterir en son ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 13. Son dönem SGK aylık bildirgesi(adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aylık hizmet bildirgesi istenmektedir)
 14. Meslek mensubunun Şirkette Muhasebe / Mali İşler Müdürü Yetkisini Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküsü veya vekâletnamesi istenmektedir.

 

BÜRODA STAJ(SMMM-YMM-ADİ ORTAKLIK BÜROSUNDA  STAJ)

 1. İşyeri değişikliği dilekçesi
 2. Staj onay belgesi(imzalı ve kaşeli, eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir)
 3. İşe giriş bildirgeniz(Meslek kodu muhasebe ile ilgili olacak)
 4. İşten çıkış bildirgeniz
 5. Stajyer değerlendirme formu(Kapalı zarfta gelecek, tarihler staj yaptığınız yerdeki başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak yazılacaktır.)
 6. Meslek Mensubunun vergi levhası
 7. Meslek Mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi(son  3 ay içinde alınmış, aslı olması gerekmektedir.)
 8. Ortaklık ise Büro tescil belgesi

 

SMMM – YMM DENETİM ŞİRKETLERİNDE STAJ(Büroda hazırlanan evraklara ek olarak aşağıdaki evraklar)

 1. Şirketin son sicil gazetesi fotokopisi
 2. Şirketin son imza sirküleri fotokopisi

 

ŞAHIS FİRMASINDA STAJ(Denetim ve Gözetim altında stajda istenen evrakların tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar)

 1. Vergi dairesinden Bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı
 2. Firmaya ait varsa ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 3. İmza sirküleri fotokopisi

 

YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLERDE STAJ(Merkezi Yurtdışında bulunuyorsa, Denetim ve Gözetim altında stajda istenen evrakların tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar)

 1. Türkiye’de başka şubesi olmadığına dair yazı
 2. Şirketin Kuruluş Gazetesi fotokopisi
 3. Son verilen Kurumlar vergisi Beyanname örneği fotokopisi

 

İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ(Denetim veya Gözetim altında stajda istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar)

 1. İktisadi işletmeye ait varsa ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 2. Şirkete ait imza sirküleri fotokopisi
 3. Ticaret Sicil Gazetesi yoksa kuruluşa dair yönetim kurulu veya bakanlar kurulu kararı
 4. Son verilen kurumlar vergisi beyanname örneği fotokopisi

 

ŞİRKETLERDE İMZA YETKİLİ STAJ

 1. Yetkiyi gösteren son ticaret gazetesi ve imza sirküleri

 

STAJA DEVAM EDEN ADAYLARDA MESLEK MENSUBU DEĞİŞİKLİĞİ/Denetim Altında

 1. Staj Onay Belgesi
 2. Tek kişi staj belgesi
 3. Yeni meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi (son 3 ay içinde alınmış ve aslı)
 4. Meslek Mensubu Vergi Levhası
 5. Önceki meslek mensubunun stajyer değerlendirme formu(kapalı zarfta mühürlü)
 6. Yeni meslek mensubu ile şirketin yaptığı sözleşme
 7. Meslek mensubu SMMM/YMM/Ltd. veya A.Ş ortağı ise imza sirküleri fotokopisi ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 8. Meslek Mensubu Değişikliği Dilekçesi

 

STAJA DEVAM EDEN ADAYLARDA MESLEK MENSUBU DEĞİŞİKLİĞİ/(Gözetim Altında)

 1. Staj Onay Belgesi
 2. Tek kişi staj belgesi
 3. Yeni meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak üye sicil kaydı (son 3 ay içinde alınmış ve aslı)
 4. Önceki meslek mensubunun stajyer değerlendirme formu(kapalı zarfta mühürlü)
 5. İşe giriş bildirgesi(Meslek mensubunun/Meslek kodu muhasebe ile ilgili olacak)
 6. Meslek mensubunun şirkette muhasebe/Mali işler müdürü yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi, imza sirküsü veya vekâletnamesi
 7. Meslek Mensubu Değişikliği Dilekçesi

 

ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ

Staja Başlama Sınavından başarılı olan ve mali müşavirlik stajına başlamış lisans (4 yıllık okul) mezunu adayların yazılı talepleri halinde, Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Dairesi Başkanlıklarına tecil talebi gönderilmektedir. Uygun görüldüğü takdirde, staj süresince adayın askerliği tehir edilmektedir.

Tehir dönemi sadece staj süresini kapsamaktadır. 3 yıllık staj süresinin sonunda tecil işlemi otomatik olarak ortadan kalkmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır.

- Aday, 3 yıllık stajı sırasında yüksek lisans mezunu olur ve bu sürenin staj süresinden düşülmesini talep eder ve SMMM sınavlarına katılmak isterse tecilin iptal ettirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle stajı erken bitecek adayların tecil iptal yazışmalarının yapılması gerekmektedir.

- Stajı sırasında SMMM Bitirme Sınavlarına hazırlık kurslarına devam eder, kurs süresini stajdan saydırır ve SMMM sınavlarına bir dönem önce katılmak isterse, yine tecil süresi ile ilgili iptalin yapılması gerekmektedir.

Yukarıdaki durumlarda askerlik tecili sadece staj yapılan dönemi kapsayacaktır.

ASKERLİK ŞUBESİNDEN ALINACAK DURUM BELGESİYLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER :

Odamıza askerlik tecil talep dilekçesi ekinde ilgili evraklar ile başvuru yaparken, başvuru tarihine dikkat etmek gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Örneğin

30 Kasım celp dönemi ise, en geç Kasım ayının ilk haftası,

30 Temmuz celp dönemi ise, en geç Temmuz ayının ilk haftası,

30 Mart celp dönemi ise, en geç Mart ayının ilk haftası

içinde tecil talep başvurusunun yapılması gerekmektedir.

Başvuruda bulunurken yerli veya yabancı askerlik şubesinden alınmış yeni tarihli askerlik durum belgesi alınacaktır. Ancak durum belgesinde son yoklama tarihinden sonra bakaya kalınmışsa, Oda Başkanlığımız tarafından yazışma yapılmamaktadır. Uygun olan askerlik durum belgeleri ile işlem yapılacağını hatırlatırız. Askerlik durumunuz ile ilgili bilgileri bağlı bulunduğunuz Askerlik Şubenizden öğrenmeniz ve durum belgenizi şubeden almanız gerekmektedir. İstenen evraklar uygun olduğu takdirde Odamız tarafından Milli Savunma Bakanlığına gönderilecektir. Karar Bakanlık tarafından verilmekte ve Odamıza bildirilmektedir.

Tecil talep dilekçesi ve getirmeniz gereken evrak listesi aşağıdadır.

 1. Askerlik Tecil Talep Dilekçesi
 2. Sevk Yazısı
 3. Kimlik fotokopisi

 

EĞİTİM İÇİN YURTDIŞINA GİDENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

 1. Yurtdışına Çıkmadan Önce Sunulacak Belgeler
  1. Yurtdışına gitme nedenini belirten dilekçe,
  2. Yurtdışındaki okulun süresini ve stajyerin kaydını gösteren belgenin aslı ve yeminli tercümesi,
  3. Vize fotokopisi (vize uygulaması olan yerler için),

 

 1. Yurtdışından Döndükten Sonra Sunulacak Belgeler
  1. Yurtdışından dönüşü bildiren dilekçe,
  2. Sertifika veya diplomanın yeminli tercümesi,
  3. Eğitim alınan kurumdan alınmış eğitimin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren belge,
  4. Yurt dışına giriş-çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopileri,

 


 

STAJI DEVAM EDEN ADAYLARDA YURTDIŞI İŞYERİ GÖREVLENDİRMESİ

• Yurt Dışında bulunma nedenini anlatan dilekçe

• Türkiye deki iş yerinden, kalış süresi de belirtilerek yurt dışında görevlendirme yapıldığına dair yazı

• Yurt dışındaki iş yerinden alınan görevlendirme yazısının yeminli tercümesi (Yurt dışındaki Türk konsolosluğuna onaylatılacak)

• Vize fotokopisi Yurt dışına giriş-çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopisi

• Sadece sınav günlerini kapsayan görevlendirmeler kabul edilmeyecektir.

• Bu süreler bir yıldan fazla olamaz. Adayların yazılı başvuruları halinde sürenin uzatılması ile ilgili talepleri TESMER tarafından yeniden değerlendirmeye alınacaktır. Aday yurtdışından döndükten hemen sonra sınavlara kaldığı yerden devam edecektir.