2012 YILI SERBEST MUHASEBECLK, SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK VE
YEMNL MAL MÜAVRLK ASGAR ÜCRET TARFES
 
3568 sayl Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik ve Yeminli Mali Müavirlik Kanununun 46 nc maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müavir ve Yeminli Mali Müavir Ücretlerinin Esaslar Hakknda Yönetmelik hükümleri uyarnca hazrlanan ve 2012 ylnda meslek mensuplarnca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aada tablolar halinde gösterilmitir.
 
Ücret Tarifesi çin Tklaynz