Maliye Bakanl Tarafndan 2010 ylnda uygulanmak zere yaynlanmas gereken Asgari cret Tarifesi yaynlanmam olup Meslek Yasamzn 46.Maddesi gerei 2009 yl Asgari cret Tarifesi 2010 yl iinde aynen geerli olacandan, odamz tarafndan Asgari cret Tarifesi yaynlanmayacaktr. Bu nedenle ynetim kurulu tarafndan btemizde var olan Asgari cret Tarife bedeli olan 82.50 TLnin yelerimizden tahsil edilmemesi kararlatrlmtr.

           

            Tarife creti demi olan yelerimiz demi olduklar bedeli gelecek demelerinden mahsup edebilirler veya iade olarak alabilirler.

 

            Bilgilerinize sunar iyi iler dileriz.                

 

 

 

                                                                                              Ynetim Kurulu

 

 

2009 Yl cret Tarifesine ulamak iin tklaynz