Maliye Bakanlndan:

 

 

2007 YILI SERBEST MUHASEBECLK, SERBEST MUHASEBEC MAL MAVRLK VE

YEMNL MAL MAVRLK ASGAR CRET TARFES

         

 3568 sayl Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanununun 46 nc maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Serbest  Muhasebeci,  Serbest  Muhasebeci  Mali  Mavir  ve Yeminli  Mali  Mavir  cretlerinin  Esaslar  Hakknda Ynetmelik hkmleri uyarnca hazrlanan ve 2007 ylnda meslek mensuplarnca uygulanacak olan asgari cret tarifesi aada tablolar halinde gsterilmitir.

cret Tarifesi in Tklaynz