Bavuru Tr *


Adres :

Souksu Mah. Kazm Karabekir Cad. No:17 (07030)
Muratpaa / ANTALYA

Telefon :

0242 238 63 74 (Pbx)

Faks :

0242 238 63 84

E-Posta :

asmo@asmo.org.tr

ASMO Restaurant

0242 238 44 10 (Direk Hat)
0242 238 63 74 (129 Dahili)