Etkimiz & Hedeflerimiz

* Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi tüm kadın meslektaşlar arasında güçlü bir iletkenlik sağlamak,

* Kadın meslektaşların içinde bulundukları sorunların tespitini yapmak ve çözüm aramak,

* Kadınlarla erkekler arasındaki yasal ve sosyal eşitliğin gerçekleşmesi,

* Kadına karşı şiddetin önlenmesi,

* Kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılması,

* Kadınların ilerlemesinin önündeki engellerin aşılmasına katkı sağlanması,

* Kadınların mesleki ve sosyal mekanizmalar içinde bulunma bilincinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,

* Kadın meslektaşların oda faaliyetlerine etkin katılımın sağlanması.

 

 

* Aile içi şiddet dahil olmak üzere kadınları oranısız bir şekilde etkileyen kadına karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılması ve şiddet uygulayanların hak ettikleri cezalara çarptırılmasının sağlanması.

* Meslek içi yapılanmalarda orantılı bir şekilde temsilin sağlanması,

* Meslektaşlar arasında cinsiyete dayalı haksız rekabetin önlenmesi, ücretin belirlenmesi, tahsilat sorununun kadın meslektaşlar lehine değişiminin sağlanması,

* Çalışma hayatının yükünün kendilerine verilecek destek ile hafifletmek, ortadan kaldırmak,

* Çalışma ve sosyal hayatlarında değişim ve gelişim sağlanması,

* Kadın meslektaşlar arasında sağlam bir güç birliğinin ve güvenin sağlanması.

 Adres :

Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No:17 (07030)
Muratpaşa / ANTALYA

Telefon :

0242 238 63 74 (Pbx)

Faks :

0242 238 63 84